Basir Sultan Kazmi's Photo'

बासिर सुल्तान काज़मी

1953 | मांचसटर, इंग्लैंड

आधुनिक शायर व नासिर काज़मी के पुत्र

आधुनिक शायर व नासिर काज़मी के पुत्र

बासिर सुल्तान काज़मी की किताबें4

Bisat

1988

Bisat

1987

मौज-ए-ख़याल

1997

Shajar Hone Tak

Kulliyat-e-Basir Sultan Kazmi

2015

बासिर सुल्तान काज़मी पर किताबें5

Intekhab-e-Insha

1991

इंतिख़ाब-ए-मीर

2001

Intikhab-e-Nazeer

1990

Intikhab-e-Wali

1991

Kulliyat-e-Nasir Kazmi

1957