Premchand's Photo'

Premchand

1880 - 1936 | Banaras, India

E-book of Premchand

Books on Premchand

75

Afsana Nigar Prem Chand

Tanqidi-o-Samaji Mahakma

2006

Dhanpat Rai Nwab Rai Parem Chand

Volume-022

1981

Fiction Ke Fankaar : Prem Chand Aur Shakeelur Rehman

2009

Fiction Ke Fankaar Premchand

2000

Gaudan Ka Tanqeedi Mutala

1975

Gaudan Ka Tanqeedi Mutala

1995

Jalwa-e-Isar

1912

Kul Hind Prem Chand Socity

Rudad Jalsa-e-Iftitahiya

1945

Kulliyat-e-Premchand

Part - 014

2003

Lamhi Ke Prem Chand

2008

Mangal Sutra

2002

Mazameen-e-Prem Chand

1960

Muhib-be-Watan Prem Chand Aur Deegar Mazameen

1989

Munshi Parem Chand Shakhsiyat Aur Karname

1983

Munshi Prem Chand : Shakhsiat Aur Karname

1983

Parem Chand : Kahani Ka Rahnuma

1999

Parem Chand Adabiyat

Risala Zamana Kanpur Se Intikhab

1993

Prem Chand

1981

Prem Chand

1976

Prem Chand

1985

Prem Chand : Afsane

1993

Prem Chand : Ek Naqeeb

1987

Prem Chand : Mazeed Afsane

1993

Prem Chand : Mutafarriqat

1995

Prem Chand Adbiyat

1993

Prem Chand Aur Loshun

2002

Prem Chand Aur Tasaneef-e-Prem Chand

Kuchh Naye Tahqiqi Goshe

1985

Prem Chand Aur Unki Afsana Nigari

Prem Chand Ek Naqeeb

1987

Prem Chand Ek Naqeeb

1999

Prem Chand Fikr-o-Fun

1980

Prem Chand Ka Fan

1993

Prem Chand Ka Fanni-o-Fikri Mutala

1984

Prem Chand Ka Secular Kirdar Aur Digar Majameen

2001

Prem Chand Ka Tanqeedi Mutala

Ba Haisiyat-e-Novel Nigar

2004

Prem Chand Ka Tanqeedi Mutala

Ba Haisiyat-e-Novel Nigar

1963

Prem Chand Ke Afsane

Haqiqat Nigari Aur Dehi Zindagi

1999

Prem Chand Ke Afsanon Mein Haqeeqat Ka Amal

2003

Prem Chand Ke Behtareen Afsane

1975

Prem Chand Ke Muntakhab Afsane

2006

Prem Chand Ke Novelon Mein Niswani Kirdar

1975

Prem Chand Ki Aap Beeti

2001

Prem Chand Ki Novel Nigari

1986

Prem Chand Ki Takhliqat Ka Maroozi Mutala

2017

Prem Chand Kuchh Naye Mabahis

1988

Prem Chand Shanas : Madan Gopal

2008

Prem Chand Shanasi

1994

Prem Chand: Mutafarriqat

1995

Prem Chand: Naye Tanazur Mein

2006

Premchand

2011

Premchand

1958

Premchand

Hindustani Adab Ke Memar

1976

Premchand

Hayat-e-Nau

1993

Premchand : Afsane

1993

Premchand : Fan Aur Tameer-e-Fan

1977

Premchand : Hayat Aur Fan

1981

Premchand : Mazeed Afsane

1993

Premchand Ghar Mein

2007

Premchand: Qalam Ka Sipahi

1992

Qalam Ka Mazdoor

Munshi Premchand Ki Dastan-e-Hayat

1994

Qalam Ka Mazdoor

Munshi Premchand Ki Dastan-e-Hayat

1966

Qalam Ke Mazdoor

2011

Sahib-e-Nazar Prem Chand

1993

Sukhdas

1945

Tauqiyat-e-Prem Chand

2002

Yug-Pravartak: Premchand

2009

Aaj Kal,New Delhi

Shumara Number-003

2010

Aaj Kal,New Delhi

Shumara Number-003

2006

Academy

Shumara Number-001,002

2006

Aiwan-e-Urdu,Delhi

Shumara Number-007

2006

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Prem Chand Number

1978

Jahan-e-Urdu

Prem Chand Number: Shumara Number-037

2010

Naya Waraq,Mumbai

Shumara Number-011

2001

prem chand fan aur shakhsiyat jan feb

Shumara Number-001,002

1980

Takmeel,Bhiwandi

Prem Chand Number: October-December: Shumara Number-084

2008

Recitation

aah ko chahiye ek umr asar hote tak SHAMSUR RAHMAN FARUQI

Speak Now