तज़्किरा / संस्मरण / जीवनी 660

श्रेणीबद्ध करें :
  • शीर्षक
  • साल
  • लेखक
Tazkira-e-Atibba-e-Ahd-e-Usmani

Tazkira-e-Atibba-e-Ahd-e-Usmani

हकीम शफ़ा हैदरी

1952
Tazkira-e-Auliya-e-Hind

Tazkira-e-Auliya-e-Hind

मिर्ज़ा अख़्तर अहमद

  
Tazkira-e-Auliya-e-Rajasthan

Tazkira-e-Auliya-e-Rajasthan

शाहिद अहमद जमाली

2012
Tazkira-e-Auliya-e-Rajasthan

Tazkira-e-Auliya-e-Rajasthan

शाहिद अहमद जमाली

2012
तज़्किरा-ए-अज़ीज़

तज़्किरा-ए-अज़ीज़

मोहम्मद सुलतान ज़ौक़

1994
Tazkira-e-Benazir

Tazkira-e-Benazir

सयय्द अब्दुल वहाब

1940
Tazkira-e-Chamanistan-e-Shora

Tazkira-e-Chamanistan-e-Shora

लछ्मी नरायण शफ़ीक़

1968
Tazkira-e-Chamnistan-e-Shora

Tazkira-e-Chamnistan-e-Shora

लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़ औरंगाबादी

1968
तज़किरा-ऐ-दरबार-ऐ-हैदराबाद

तज़किरा-ऐ-दरबार-ऐ-हैदराबाद

रमन राज सक्सेना

1988
तज़्किरा-ए-फ़ज़ल-ए-रसूल

तज़्किरा-ए-फ़ज़ल-ए-रसूल

अनवारुल हक़ क़ादरी उस्मानी

2008
Tazkira-e-Gulshan-e-Bekhaar

Tazkira-e-Gulshan-e-Bekhaar

मुस्तफ़ा ख़ाँ शेफ़्ता

1973
तज़्किरा-ए-गुलशन-ए-करम

तज़्किरा-ए-गुलशन-ए-करम

तक़ी अन्वर अल्वी

1999
Tazkira-e-Gulshan-e-Sukhan

Tazkira-e-Gulshan-e-Sukhan

मर्दान अली खां मुब्तला लखनवी

1965
Tazkira-e-Gulzar-e-Azam

Tazkira-e-Gulzar-e-Azam

मोहम्मद गाैस खाँ

1856
Tazkira-e-Gulzar-e-Ibraheem

Tazkira-e-Gulzar-e-Ibraheem

मिर्ज़ा अली लुत्फ़

1906
Tazkira-e-Hazrat Abul Najeeb Abdul Qahir Al-Soharwardi

Tazkira-e-Hazrat Abul Najeeb Abdul Qahir Al-Soharwardi

हसन मियाँ क़दरी

  
Tazkira-e-Hindi

Tazkira-e-Hindi

मुसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी

1985
Tazkira-e-Hindi

Tazkira-e-Hindi

मुसहफ़ी ग़ुलाम हमदानी

1933
Tazkira-e-Hindu Shora-e-Bihar

Tazkira-e-Hindu Shora-e-Bihar

  

1962
Tazkira-e-Hindu Shora-e-Bihar

Tazkira-e-Hindu Shora-e-Bihar

  

1962
Tazkira-e-Huffaz-e-Peshawar

Tazkira-e-Huffaz-e-Peshawar

फ़क़ीर मोहम्मद आमीर शाह क़ादरी गीलानी

1966
Tazkira-e-Huffaz-e-Shiya

Tazkira-e-Huffaz-e-Shiya

सय्यद अली नक़ी

1935
Tazkira-e-Huffaz-e-Shiya

Tazkira-e-Huffaz-e-Shiya

सय्यद अली नक़ी

1934
Tazkira-e-Humayun-o-Akbar

Tazkira-e-Humayun-o-Akbar

बायज़ीद बयात

1941
Tazkira-e-Husaini

Tazkira-e-Husaini

मीर हुसैन

2008
Tazkira-e-Husaini

Tazkira-e-Husaini

मीर हुसैन

1875
तज़्किरा-ए-इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी

तज़्किरा-ए-इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी

  

1982
तज़्किरा-ए-जलवा-ए-ख़िज़्र

तज़्किरा-ए-जलवा-ए-ख़िज़्र

सफ़ीर बिलग्रामी

2011
तज़्किरा-ए-जलवा-ए-ख़िज़्र

तज़्किरा-ए-जलवा-ए-ख़िज़्र

सफ़ीर बिलग्रामी

2009
Tazkira-e-Kamilan-e-Rampur

Tazkira-e-Kamilan-e-Rampur

अहमद अली ख़ाँ शौक़ राम पुरी

1986
Tazkira-e-Kamilan-e-Rampur

Tazkira-e-Kamilan-e-Rampur

अहमद अली ख़ाँ शौक़ राम पुरी

1929
तज़्किरा-ए-ख़ानदान-ए-शेर

तज़्किरा-ए-ख़ानदान-ए-शेर

मुर्तज़ा शेर चिश्ती मोहसीनपुरी

  
तज़्किरा-ए-ख़ानवादा-ए-क़दरीया

तज़्किरा-ए-ख़ानवादा-ए-क़दरीया

  

2012
Tazkira-e-Khawateen-e-Taimuriya

Tazkira-e-Khawateen-e-Taimuriya

मौलवी मोहम्मद रहीम बख़्श

1903
Tazkira-e-Khush Marka-e-Zeba

Tazkira-e-Khush Marka-e-Zeba

सआदत ख़ाँ नासिर

1970
Tazkira-e-Khush Marka-e-Zeba

Tazkira-e-Khush Marka-e-Zeba

सआदत ख़ाँ नासिर

1972
तज़्किरा-ए-ख़ुश-नवेसाँ

तज़्किरा-ए-ख़ुश-नवेसाँ

ग़ुलाम मोहम्मद हफ़्त क़लमी देहलवी

1995
तज़्किरा-ए-माजिद

तज़्किरा-ए-माजिद

उसैदुल हक़ मोहम्मद आसिम क़ादरी

2008
तज़्किरा-ए-मख़्दूम

तज़्किरा-ए-मख़्दूम

मोहम्मद अहमद मिस्बाही

2013
Tazkira-e-Makhzan-e-Nikaat

Tazkira-e-Makhzan-e-Nikaat

क़ाएम चाँदपुरी

1985
Tazkira-e-Makhzan-e-Nikaat

Tazkira-e-Makhzan-e-Nikaat

क़ाएम चाँदपुरी

1966
Tazkira-e-Makhzan-ul-Shuara

Tazkira-e-Makhzan-ul-Shuara

क़ाज़ी नूरुद्दीन फ़ाइक़

1985
Tazkira-e-Marka-e-Sukhan

Tazkira-e-Marka-e-Sukhan

आसी उल्दनी

1934
Tazkira-e-Marsiya Nigaran-e-Urdu

Tazkira-e-Marsiya Nigaran-e-Urdu

  

1985
Tazkira-e-Masarrat Afza

Tazkira-e-Masarrat Afza

अबुल हसन अमीरुद्दीन

1968
तज़्किरा-ए-मसर्रत अफ़्ज़ा

तज़्किरा-ए-मसर्रत अफ़्ज़ा

अबुल हसन अमीरुद्दीन

1968
Tazkira-e-Mashaaheer-e-Sandela

Tazkira-e-Mashaaheer-e-Sandela

चौधरी नबी अहमद

1976
Tazkira-e-Mashaheer Barar

Tazkira-e-Mashaheer Barar

  

1982
Tazkira-e-Mashaheer-e-Adab Shekhpura

Tazkira-e-Mashaheer-e-Adab Shekhpura

अबुल कलाम रहमानी

2005
Tazkira-e-Mashaheer-e-Kakori

Tazkira-e-Mashaheer-e-Kakori

मोहम्मद अली हैदर

1927

Go to:

पुस्तकों की तलाश निम्नलिखित के अनुसार

पुस्तकें विषयानुसार

शायरी की पुस्तकें

पत्रिकाएँ

पुस्तक सूची

लेखकों की सूची

विश्वविद्यालय उर्दू पाठ्यक्रम