Poets/Writers From Muzaffarnagar

Total: 24

Muzaffar Razmi

1936 - 2012

Famous for his sher, 'Ye jabr bhi dekha hai taarikh ki nazron ne, lamhon ne khata ki thi sadiyon ne saza payi.'

Nasir Zaidi

1943 - 2020

Razmi Siddiqui

1898 - 1960

Speak Now