Mazhar Husain Sayed's Photo'

मज़हर हुसैन सय्यद

1977 | रावलपिंडी, पाकिस्तान