Naseem Shekh's Photo'

Naseem Shekh

1965 | Pakistan