noImage

Iftikhar Alam Khan

1938 | Aligarh, India

E-book of Iftikhar Alam Khan

Books by Iftikhar Alam Khan

12

Darwin Aur Uska Nazariya-e-Irtiqa

1991

Monograph Sir Syed Ahmad Khan

2010

Muslim University Ki Kahani

2006

Sir Sayyed Aur Scientific Society

Ek Baazyaaft

2000

Sir Syed : Daroon-e-Khana

2006

Sir Syed Aur Hindustani Nizam-e-Zara'at

2014

Sir Syed Aur Jadeediyat

2013

Sir Syed Aur Scientific Society

Ek Bazyaft

2013

Sir Syed House Ke Mah-o-Sal

2008

Siyas Nigar Khana

2004