Maulwi Ehtishamuddin Haqqi Dehlvi's Photo'

Maulwi Ehtishamuddin Haqqi Dehlvi

1880 - 1945 | Delhi, India

E-book of Maulwi Ehtishamuddin Haqqi Dehlvi

Books by Maulwi Ehtishamuddin Haqqi Dehlvi

4

Afsana-e-Padmini

1939

Mutala-e-Hafiz

Aur Usse Kiya Mustanbat Hota Hai

Tanakil-e-Nigar

1940

Tarjuman-ul-Ghaib

Hafiz Shirazi Ki Ghazlon Ka Manzoom Urdu Tarjuma

1938