Shafiqur Rahman's Photo'

Shafiqur Rahman

1920 - 2000 | Rawalpindi, Pakistan

A celebrated humorist, satirist and short story writer, known for his individual tone of voice.

A celebrated humorist, satirist and short story writer, known for his individual tone of voice.

E-book of Shafiqur Rahman

Books by Shafiqur Rahman

28

Be-Gunah Mujrim

Dajla

1980

Himaqatein

1952

Jang Aur Ghiza Ka Masla

1944

Madd-o-Jazar

1975

Madd-o-jazar

1981

Madd-o-Jazr

1948

Parwaz

1983

Shikari Aur Bhoot

Urdu Akhbari Zaban

1968

Books on Shafiqur Rahman

2

Dr Shafiqur Rahman

Ek Mutala

1997

Insani Tamasha

2001

Translated by Shafiqur Rahman

1

Insani Tamasha

1982

Published by Shafiqur Rahman

1

Mela Akhiyan Da

1974