noImage

Tahir Akhtar Maiman

E-book of Tahir Akhtar Maiman

Books by Tahir Akhtar Maiman

7

Baz Aur Kawwa

2004

Bewaqoof Bhediya

2004

Bewaqoof Gadha

2004

Buzdil Chamgadad

2004

Chalak Lomdi

2004

Do Chuhon Ki Kahani

2004

Reechh Aur Musafir

2004