noImage

Taqi Haidar

E-book of Taqi Haidar

Books by Taqi Haidar

1

Siyasiyat ke Buniyadi Usool

Marxi Lenini Nazariyat

1979

Compiled by Taqi Haidar

5

Anna Kareneena

2013

Jurm-o-Saza

1984

Karl Marx Friedrich Engels Vladimir Lenin

1979

Lenin Soviet Adab Mein

1985

Tareekhi Maddiyat

1979

Translated by Taqi Haidar

2

Lal Bhabuka Phool

1982

Taweel Afsane

1984