noImage

Narang Saqi

Compiled by Narang Saqi

10

Adeebon Ke Lateefe

1992

Adeebon Ke Lateefe

1996

Hamare Kunwar Sahab

1986

Intikhab Kalam-e-Bedi

2016

Jashn-e-Kashmiri Lal Zakir

Souvenir

1995

Kainat-e-Raz

1989

Kulliyat-e-Akbar

Mukammal Charon Hisse

1998

Kulliyat-e-Sahar

1992

Paigham-e-Mohabbat

Qalam Karon Ki Khush Kalamiyan

2013