Nadir Shahjahanpuri's Photo'

Nadir Shahjahanpuri

1890 - 1963