noImage

रशीद कौसर फ़ारूक़ी

भटकल, भारत

ई-पुस्तक 3

Jadeed-o-Javedan

 

1994

Jadeed-o-Jawidan

 

1995

Zamzama

 

1962

 

"भटकल" के और शायर

  • शहरयार शहरयार
  • हफ़ीज़ जौनपुरी हफ़ीज़ जौनपुरी
  • राहत इंदौरी राहत इंदौरी
  • जावेद अख़्तर जावेद अख़्तर
  • अरशद अली ख़ान क़लक़ अरशद अली ख़ान क़लक़
  • साग़र ख़य्यामी साग़र ख़य्यामी
  • साक़िब लखनवी साक़िब लखनवी
  • अब्दुल अहद साज़ अब्दुल अहद साज़
  • मुनव्वर राना मुनव्वर राना
  • शमीम करहानी शमीम करहानी