noImage

Markaz Ilm-o-Danish, New Delhi

Delhi, India

Published by Markaz Ilm-o-Danish, New Delhi

12

Bachpan

Bachon Ki Nazmen

2002

Kaghazi Hai Pairahan

2010

Khun Baha

1988

Khushboo Khayal Ki

1989

Madhat

1992

Miftah-e-Sukhan

2010

Parwaz-e-Takhayyul

2004

Raushni Takhyeel Ki

2006

Wa Iyyaka Nastaeen

Munajat

2013

Warafana Laka Zikrak