noImage

Naubahar Publications, Karachi

Karachi, Pakistan

Published by Naubahar Publications, Karachi

5

Aadha Aasman

2005

Ainon Ke Darmiyan

Muntakhab Kalamon Ka Majmua

2006

Chahar Bagh

2008

Irtikaz

2012

Mere Khwabon Ki Sarzameen

bharat ka safar nama

2008