noImage

Niyaz Ahmad

Books by Niyaz Ahmad

2

Riyaz Rizwan

1938

Tatheer Ki Muhim

Published by Niyaz Ahmad

70

Aab-e-Hayat

Afkar-e-Iqbal

1977

Akhtaristan

1946

Ek Aankh Wala Dev

Hijr Di Pahli Sham

1986

Khatiya Watiya

1988

Pul Sirat

1950

Riyaz-e-Rizwan

1961

Shahr-e-Na Pursan

1983

Shahrzad Ke Naam

2002