Farman Fatehpuri's Photo'

Farman Fatehpuri

1926 - 2013 | Karachi, Pakistan

Books by Farman Fatehpuri

28

Adabiyat-o-Shakhsiyaat

1993

Hindi Urdu Tanaza

1977

Iqbal Sab Ke Liye

1978

Qamar Zamani Begham

Allama Niyaz Fatehpuri Ki Anokhi Dastan-e-Muashqa

1979

Urdu Ghazal Naat Aur Masnavi

2004

Urdu Imla Aur Rasmul Khat

Usool-o-Masael

1977

Urdu Ki Natiya Shairi

1974

Urdu Nasr Ka Fanni Irtiqa

2013

Urdu Qaumi Yakjehti Aur Pakistan

1992

Urdu shora Ke Tazkire Aur Tazkira Nigari

1972

Compiled by Farman Fatehpuri

66

Nigaar pakistan ( shumara- 1-3 )

Shumara Number-001,002,003

1979

Nigaar pakistan ( shumara- 7-8 )

Shumara Number-007,008

1980

Nigar

Qurratul Ain Hyder Number

2007

Nigar

Shumara Number-005

1990

Nigar

Shumara Number-006,007

1981

Nigar

Shumara Number-007

1991

Nigar

Shumara Number-008

2003

Nigar

Shumara Number-009

1989

Nigar

Shumara Number-009

2009

Urdu Lughat Tareekhi Usool Par

Volume-014

1992