Mohammad Kazim's Photo'

मोहम्मद काज़िम

1971 | दिल्ली, भारत

मोहम्मद काज़िम की पुस्तकें

5

Arabi Adab Mein Mutale

1990

Bengal Mein Urdu Nukkad Natak

2013

Hindustani Nukkad Natak Aur Uski Samaji Manwiyat

2006

Mashriqi Hind Mein Urdu Nukkad Natak

2001

Nasar Ghazali Hayat-o-Fan

2014

मोहम्मद काज़िम द्वारा संकलित पुस्तकें

8

Aaj kal Aur Ghubar-e-Karwan

Khud Navisht Sawanih

2000

Aaj Kal Ke Drame

1999

Dastan-Goi

2011

Mujtaba Husain : Fan Aur Shakhsiyat

Kitab Numa

2004

Watan Ka Qarz

2017

Yograj Ki Kahaniyan

2011

इशारिया साइंस

2017

हेंनरिक ऐबसिन के तीन डरामें