Mohammad Sohail Umar's Photo'

Mohammad Sohail Umar

E-book of Mohammad Sohail Umar

Translated by Mohammad Sohail Umar

1

Meer Saman-e-Wajood

Jahan Sarai Hasti mein Insani Ikhtiyar aur Zimmedari

2007