Shamim Hanafi's Photo'

Shamim Hanafi

1939 - 2021 | Delhi, India

One of the most prominent modern critics and scholar of Indian culture

One of the most prominent modern critics and scholar of Indian culture

E-book of Shamim Hanafi

Compiled by Shamim Hanafi

69

Azadi Ke Baad Dehli Mein Urdu Khaka

1991

Azadi Ke Bad Urdu Nazam

2005

Firaq, Shayar Aur Shakhs

1983

Firaq: Dayar-e-Shab Ka Musafir

1996

Intikhab-e-Ameeq Hanfi

1995

Intikhab-e-Faiz

1986

Intikhab-e-Faiz Ahmad Faiz

1986

Intikhab-e-Faiz Ahmad Faiz

2001

Intikhab-e-Firaq Gorakhpuri

2001

Jamia Millia Islamia, Ilmi Aur Tahzibi Virasat

Volume-003

2004

Jamia Millia Islamia, Tahreek, Tareekh, Riwayat

Volume-001

2003

Jamia Millia Islamia, Takhleeq-o-Tanqeed Ki Dastawez

Volume-004

2006

Jamia Millia Islamia-Auraq-e-Musavvar

Volume-002

2004

Jawahar Laal Nehru Jidd-o-Jahad Ke Saal

Muntakhab Tahreeren

1999

Prem Chand Ke Muntakhab Afsane

2006

Qaumi Yakjehti Aur Secularism

1975

Shahar-e-Khoon Aasham

1983

Sir Syed Se Akbar Tak

2011

Sir Syed Se Akbar Tak

1995

Siyaah-Faam Adab

1995

Adab-o-Saqafat sh-5

Shumara Number-005

2017

Jamia

Shumara Number-010,012

2000

Jamia ( shumara- 4-6 )

Shumara Number-004,005,006

2004

Jamia ( shumara-1-3 )

Shumara Number-001-003

2003

Jamia ( shumara-1-3 )

Shumara Number-001-003

2004

Jamia Jild 101 Shumara 1-3 Jan-March 2004

Shumara Number-001,003

2004

Jamia Jild 105 Shumara 10-11-12

Shumara Number-010,011,012

2008

Jamia Jild 94 Number 4,5,6 April-May-June 1997

Shumara Number-004, 005, 006

1997

Jamia Jild 95 Number 4,5,6 April-May-June 1998

Shumara Number-004, 005, 006

1998

Jamia Jild 96 Number 4-6 April-June 1999

Shumara Number-004, 006

1999

Jamia Jild 96 Shumara 1-3 Jan-March 1999

Shumara Number-001, 003

1999

Jamia Jild 97 Shumara 10-12

Shumara Number-010,012

2000

Jamia Jild 97 Shumara 4-6

Shumara Number-004,006

2000

Jamia Jild 98 Shumara 1-12 Oct-Dec 2001

Shumara Number-010,012

2001

Jamia Jild 98 Shumara 1-3 Jan-March 2001

Shumara Number-001,003

2001

Jamia Jild 99 Shumara 1-3 Jan-March 2002

Shumara Number-001,003

2002

Jamia jild-91,Number-8-9,Aug-Sep-1994

Shumara Number-008,009

1994

Jamia jild-93,Number-1,2,3,Jan-Feb-Mar-1996

Shumara Number-001,002,003

1996

Jamia jild-93,Number-4-5-6,Apr-May-Jun-1996

Shumara Number-004,005,006

1996

Jamia jild-94,Number-1,2,3,Jan,Feb,Mar-1997

Shumara Number-001,002,003

1997

Jamia jild-94,Number-7,8,9,Jul-Aug-Sep-1997

Shumara Number-007,008,009

1997

Jamia jild-97,Number-4-5-6,Apr-May-Jun-2000

Shumara Number-004-006

2000

Jamia,New Delhi

Shumara Number-001,002,003

1995

Jamia,New Delhi

Shumara Number-004-006

2003

Jamia,New Delhi

Shumara Number-004,005,006

1997

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007-012

1998

Jamia,New Delhi

Shumara Number-001-003

2002

Jamia,New Delhi

Shumara Number-010,011,012

1995

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007,008,009

1996

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007-009

2001

Jamia,New Delhi

Shumara Number-010,011,012

1994

Jamia,New Delhi

Shumara Number-004,005,006

1995

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007-012

2003

Jamia,New Delhi

Shumara Number-005,006,007

1994

Jamia,New Delhi

Shumara Number-004-006

1999

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007,009

2000

Jamia,New Delhi

Shumara Number-001,002,003

1998

Jamia,New Delhi

Shumara Number-003,004

1994

Jamia,New Delhi

Shumara Number-004-006

2001

Jamia,New Delhi

Shumara Number-010,011,012

1997

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007,008,009

1995

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007-012

1999

Jamia,New Delhi

Shumara Number-004-006

2002

Jamia,New Delhi

Shumara Number-007-012

2002

Jamia,New Delhi

Shumara Number-001-003

1999

Jamia,New Delhi

Shumara Number-010,011,012

1996

Jamia,New Delhi

Shumara Number-001-003

2001

Kitab Numa

Shumara Number-004

1983

Shahkar Number 50

Shumara Number-050