Syed Ehtisham Husain's Photo'

Syed Ehtisham Husain

1912 - 1972 | Allahabad, India

One of the most prominent literary critics associated with Progressive Movement.

One of the most prominent literary critics associated with Progressive Movement.

E-book of Syed Ehtisham Husain

Books by Syed Ehtisham Husain

34

Afkar-o-Masail

1963

Etibar-e-Nazar

Tanqeedi Aur Adabi Mazameen Ka Majmua

1965

Harf-e-Haq Shanas

2015

Jadeed Adab : Manzar Aur Pas-e-Manzar

1982

Riwayat Aur Baghawat

1947

Riwayat Aur Baghawat

1972

Roshni Ke Dareeche

1973

Sahil Aur Samundar

1954

Tanqeed Aur Amali Tanqeed

1952

Urdu ki Kahani

1980

Books on Syed Ehtisham Husain

19

Aahang Shumara 37,38,39,40,41 July,August,September,October,November 1973-SVK

Shumara Number-037-041

1973

Ehtesham Husain Zikr-o-Fikr

2013

Ehtisham Husain

Ek Mutala

1975

Ehtisham husain

Hayat-o-Shaksiyat Aur Karname

1985

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Ehtesham Husain Number : February : Shumara Number-008-010

1974

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-003

1971

Naqsh-e-Kokan,Mumbai

Prof. Ehtesham Number : July : Shumara Number-007

1973

Naya Daur,Lucknow

Shumara Number-002,003

1973

Syed Ehtesham Husain: Kuchh Yaden, Kuchh Jaeze

1997

Urdu Adab Ke Teen Naqqad

1977

Compiled by Syed Ehtisham Husain

26

Aab-e-Hayat

Talkhees

1972

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-005

1970

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-006

1970

Farogh-e-Urdu,Lucknow

Shumara Number-018

1971

Ibntikhab-e-Masnaviyat

1989

Soviyat Union Ki Bolsheviksk Parti Ki Tareekh

1949

Tanqeedi Nazariyat

Volume-001

1974

Tanqeedi Nazriyat

Volume-001

1966

Vivekanand

1963

Vivekananda

1963

Translated by Syed Ehtisham Husain

5

Hamari Sadak

1986

Kalki Ya Tahzeeb Ka Mustaqbil

1961

Soviyat Union Ki Bishuvek Party Ki Tareekh

1949

Vivekanand

1963

Vivekananda

1981