noImage

Tahir Aslam Gora

E-book of Tahir Aslam Gora

Books by Tahir Aslam Gora

1

Safar Aakhir Safar Hai

1987

Published by Tahir Aslam Gora

12

Amjad Islam Amjad

Fano-o-Shakhsiyat

1996

Ek Baap Ki Aulad

1994

Hijrat Ke Tamashay

1993

Kahani Ahd-e-Zawal Ki

1991

Mandir Mein Mehrab

1991

Parbat Ke Us Par

1993

Qissa Ye Tha

Bachchon Ke Liye Jadeed Irani Kahaniyan

1994

Raushandan Mein Chidya

1991

Samar Saamir

1997

Tasawwur-e-Khuda

1997