Umar Khayyam's Photo'

उमर ख़य्याम

1048 - 1131 | ईरान

उमर ख़य्याम की किताबें16

Do Jam

1960

Khumkada-e-Khaiyyam

1932

Khumkada-e-Khayyam

खण्ड-001

1927

मयख़ाना-ए-ख़य्याम

Maye Do Aatisha

Tarjuma-e-Rubayat-e-Umar Khayyam Nishapuri

Rubaiyat Omer Khayyam

Rubaiyat-e-Hakeem Umar Khayyam

1955

Rubaiyat-e-Hakeem Umar Khayyam

रूबाइयात-ए-उम्र ख़य्याम

Rubaiyat-e-Umar Khayyam

Manzoom Urdu Tarjuma

1946

Rubaiyat-e-Umar Khayyam

1969

Rubaiyat-e-Umar Khayyam

1933

Rubaiyat-e-Umar Khayyam

1932

Rubaiyat-e-Umar Khayyam

1955

Taaj-ul-Kalam

Rubaiyat-e-Umar Khaiyyam

1924

उमर ख़य्याम की रुबाइयात

1960

उमर ख़य्याम पर किताबें11

Bada-e-Khayyam

Kas-ul-Karam

1924

Khayyam

1933

Khayyam

1958

Naghma-e-Khayyam

2009

Naghma-e-Khayyam

2006

Nazr-e-Khayyam

1958

Rubaiyat Omer Khayyam

Volume-002

1960

रुबाइयात:उमर-ए-ख़य्याम पर एक तहक़ीक़ी नज़र

1966

Rubaiyat-e-Umar Khayyam Par Ek Tahqeeqi Nazar

1966

Umar Khayyam

1934