Shamsul Haq Usmani's Photo'

Shamsul Haq Usmani

1948 | Delhi, India

E-book of Shamsul Haq Usmani

Books by Shamsul Haq Usmani

9

Abul Fazl Siddiqi : Shakhs-o-Fan Ki Tafheem

2003

Adab Ki Tafheem

1998

Bedi Nama

Rajinder Singh Bedi Ki Shakhsiyat Aur Fan Ka Mutala

1986

Dar Asl

1999

Dar Haqeeqat

2000

Fasana-o-Sher Ka Bulawa

2012

Ghalib Aur Manto

2013

Muhib-be-Watan Prem Chand Aur Deegar Mazameen

1989

Pyar Ki Khushboo

1995

Compiled by Shamsul Haq Usmani

10

Baqiyat-e-Bedi

2001

Jamia Millia Islamia, Ilmi Aur Tahzibi Virasat

Volume-003

2004

Jamia Millia Islamia, Tahreek, Tareekh, Riwayat

Volume-001

2003

Jamia Millia Islamia, Takhleeq-o-Tanqeed Ki Dastawez

Volume-004

2006

Jamia Millia Islamia-Auraq-e-Musavvar

Volume-002

2004

Nazeer Fahmi

Volume-001

2016

Nazeer Fahmi

Volume-002

2016

Nazeer Nama

1979

Pura Manto

Pاhla Waraq

sehmahi Urdu Adab Ke Muntakhab Idariye

2012

Donated by Shamsul Haq Usmani

30

Izhar

Shumara Number-004

1978

Naya Adab

Shumara Number-002

1943

Sanatan Dharam Prakash

1912

Saughat,Bangalore

Saughat,Bangalore

Shumara Number-008

1995

Saughat,Bangalore

Shumara Number-009

1995

Saughat,Bangalore

Shumara Number-010

1996

Shuoor

Shumara Number-003

1979

Shuoor

Shumara Number-005

1981

Shuoor

Shumara Number-006

1988