तज़्किरा/संस्मरण/जीवनी 76

तज़्किरा/संस्मरण/जीवनी

श्रेणीबद्ध करें :
  • शीर्षक
  • साल
  • लोकप्रियता
  • लेखक
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1984
Tazkira-e-Shora

Tazkira-e-Shora

हसरत मोहानी

1972
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1997
Hayat-e-Hafiz

Hayat-e-Hafiz

मोहम्मद असलम जीराजपुरी

1909
Tazkira-e-Shora-e-Haryana

Tazkira-e-Shora-e-Haryana

राणा गन्नौरी

1983
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1983
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1990
Sahba-e-Kuhan

Sahba-e-Kuhan

जौहर देवबंद

1992
Tazkira-e-Shora-e-Tanz-o-Mizah (Rohilkhand)

Tazkira-e-Shora-e-Tanz-o-Mizah (Rohilkhand)

  

1993
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

2006
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1990
Yadgar-e-Shora

Yadgar-e-Shora

स्पिंगर

1985
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1984
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1983
Khum khana-e-Javed

Khum khana-e-Javed

  

1990
Tazkirah Niswan-e-Hind

Tazkirah Niswan-e-Hind

  

1956
Khum Khana-e-Tasawwuf

Khum Khana-e-Tasawwuf

ज़हूरुल हसन शारिब

1984
Khum Khana-e-Javed

Khum Khana-e-Javed

लाला सिरी राम

1926
Tazkira Khumkhana-e-Javed Mein Rajasthan Ke Shoara

Tazkira Khumkhana-e-Javed Mein Rajasthan Ke Shoara

  

2014
Mehboob-uz-Zaman Tazkira-e-Shora-e-Dakan

Mehboob-uz-Zaman Tazkira-e-Shora-e-Dakan

मौलवी अबु तुराब

1912
Tazkira Auliya-e-Pakistan

Tazkira Auliya-e-Pakistan

आलम फक़री

1987
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1988
Tazkira-e-Khawateen-e-Taimuriya

Tazkira-e-Khawateen-e-Taimuriya

मौलवी मोहम्मद रहीम बख़्श

1903
Tazkira-e-Marsiya Nigaran-e-Urdu

Tazkira-e-Marsiya Nigaran-e-Urdu

  

1985
Tazkira Mashaikh-e-Banaras

Tazkira Mashaikh-e-Banaras

अब्दुस्सलाम नोमानी

1961
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1983
Tazkira-e-Auliya-e-Hind

Tazkira-e-Auliya-e-Hind

मिर्ज़ा अख़्तर अहमद

  
Sham-e-Ghariban

Sham-e-Ghariban

लछ्मी नरायण शफ़ीक़

1977
Tabqat-e-Shora-e-Hind

Tabqat-e-Shora-e-Hind

करीमुद्दीन

1983
Mukhtasar Ahwal-e-Ulama wa Auliya-e-Hyderabad

Mukhtasar Ahwal-e-Ulama wa Auliya-e-Hyderabad

सय्यद मोहीउद्दीन क़ादरी हादी

1990
Tazkira-e-Mashaheer-e-Kakori

Tazkira-e-Mashaheer-e-Kakori

मोहम्मद अली हैदर

1927
Tazkira-e-Soofiya-e-Balochistan

Tazkira-e-Soofiya-e-Balochistan

डॉ इनाम-उल-हक़ कौसर

1986
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1982
Naghma-e-Naqoos

Naghma-e-Naqoos

जौहर देवबंद

1985
Mahboob-e-Zil-Minan Tazkira-e-Auliya-e-Dakan

Mahboob-e-Zil-Minan Tazkira-e-Auliya-e-Dakan

मोहम्मद अब्दुल जब्बार ख़ान

  
Tazkira-e-Shora-e-Burhanpur

Tazkira-e-Shora-e-Burhanpur

आरिफ़ अंसारी

2009
Tazkira Indore Ke Chand Fankaron Ka

Tazkira Indore Ke Chand Fankaron Ka

अज़ीज़ इंदौरी

2005
Tazkira-e-Mashaheer Barar

Tazkira-e-Mashaheer Barar

  

1982
Aap The

Aap The

इरफ़ान अब्बासी

1981
Khum Khana-e-Javed

Khum Khana-e-Javed

लाला सिरी राम

1911
Khum Khana-e-Javed

Khum Khana-e-Javed

लाला सिरी राम

1917
Khum Khana-e-Javed

Khum Khana-e-Javed

लाला सिरी राम

1940
Gulshan-e-Hamesha Bahar

Gulshan-e-Hamesha Bahar

नसरुल्लाह खां खेश्गी

1967
Tazkira Shora-e-Farukhabad

Tazkira Shora-e-Farukhabad

  

1985
Gul-e-Rana

Gul-e-Rana

हकीम सय्यद अब्दुल हई

2014
Tazkira Shora-e-Kanpur

Tazkira Shora-e-Kanpur

फ़ारूक़ जायसी, सलीम इनायती रामपुरी

2015
Majmua-e-Naghz

Majmua-e-Naghz

हकीम अबुल क़ासिम मीर क़ुदरतुल्लाह

1933
Tazkira Shora-e-Utter Pradesh

Tazkira Shora-e-Utter Pradesh

  

1983
Tazkira-e-Hazrat Khwaja Nizamuddin

Tazkira-e-Hazrat Khwaja Nizamuddin

निसार अहमद फ़ारूक़ी

1978
Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

Tazkira Shora-e-Uttar Pradesh

  

1983

Go to:

पुस्तकों की तलाश निम्नलिखित के अनुसार

पुस्तकें विषयानुसार

शायरी की पुस्तकें

पत्रिकाएँ

पुस्तक सूची

लेखकों की सूची

विश्वविद्यालय उर्दू पाठ्यक्रम