Ahmed Shamim's Photo'

Ahmed Shamim

1930 - 1982 | Rawalpindi, Pakistan