Faraz Hamidi's Photo'

Faraz Hamidi

1946

zalzala aayā aur aa kar ho gayā ruḳhsat magar

vaqt ke ruḳh par tabāhī ibārat likh gayā

zalzala aaya aur aa kar ho gaya ruKHsat magar

waqt ke ruKH par tabahi ki ibarat likh gaya