Fayyaz Uddin Saieb's Photo'

फ़य्याजुद्दीन साइब

1963 | संयुक्त राज्य अमेरिका