Ghaus Khah makhah Hyderabadi's Photo'

Ghaus Khah makhah Hyderabadi

1929 - 02/05/2017 | Hyderabad, India

E-Books by Ghaus Khah makhah Hyderabadi3

Ba Farz-e-Muhal

1992

Harf-e-Mukarrar

1998

Kaghaz Ke Teeshe

2009