Kabeer Athar's Photo'

Kabeer Athar

1962 | Rahim Yar Khan, Pakistan