Mannan Qdeer Mannan's Photo'

Mannan Qdeer Mannan

1983 | Rahim Yar Khan, Pakistan