Muslim Shameem's Photo'

Muslim Shameem

1939 | Karachi, Pakistan