Ritu Kaushik's Photo'

Ritu Kaushik

1975 | Hisar, India