Salahuddin Parvez's Photo'

Salahuddin Parvez

1952 - 2011 | Delhi, India

Prominent modernist poet known for experimentation in language and expression

Prominent modernist poet known for experimentation in language and expression

E-book of Salahuddin Parvez

Books by Salahuddin Parvez

22

Banam-e-Ghalib

2011

Dasht-e-Tahayyurat

1999

Dhoop Samundar Saya

1981

Ek Hazar Do Raten

2006

Identity Card

1989

Jangal

1977

Salahuddin Parvez Ke Khutoot

1988

Salahuddin Parvez Ke Khutoot

1988

The War Journals

2003

Zaaz

Ek taweel nazam

1973

Compiled by Salahuddin Parvez

12

Isteara

Shumara Number-001

2001

Isteara

Shumara Number-002

2001

Isteara

Shumara Number-010-011

2003

Isteara

Shumara Number-012,013

2003

Isteara

Shumara Number-022,023

2006

Isteara ( Shumara- 10-11)

Shumara Number-010,011

2003

Isteara Jild 2 Shumara 3,4

Shumara Number-003,004

Isteara Jild 4 Shumara 12,13

Shumaara Number 012, 013

Isteara Jild 5 Shumara 14-15 Oct-March 2003-4

Shumara Number-014,015

Istearah 9-8 Jild 3 No 2,3 April-September 2002-SVK

Shumara Number-002,003

2002

Recitation

aah ko chahiye ek umr asar hote tak SHAMSUR RAHMAN FARUQI