Sayyada Humaa Shah's Photo'

सय्यदा हुमा शाह

1982 | बहावल नगर, पाकिस्तान