Shamim Qasmi's Photo'

Shamim Qasmi

1954 | Sasaram, India

Video of Shamim Qasmi

This video is playing from YouTube

Playing videos from section
Poet reciting own poetry
Faza e Nam mein sadao ka shaur ho jaye

Shamim Qasmi

Hum martaba na samjho rutba mera to jaano

Shamim Qasmi

Kisi train ke niche kat gaya hota

Shamim Qasmi

Missi se aur surma o kakul se kya miyan

Shamim Qasmi

Sabse pehle to arz matla hai

Shamim Qasmi

Sayyal tasawwur hai-hai ubalne ki tarah ka_

Shamim Qasmi

Ye aur baat ke gamle mein ug raha hun main

Shamim Qasmi

Poet reciting own poetry

 • Faza e Nam mein sadao ka shaur ho jaye

  Faza e Nam mein sadao ka shaur ho jaye Shamim Qasmi

 • Hum martaba na samjho rutba mera to jaano

  Hum martaba na samjho rutba mera to jaano Shamim Qasmi

 • Kisi train ke niche kat gaya hota

  Kisi train ke niche kat gaya hota Shamim Qasmi

 • Missi se aur surma o kakul se kya miyan

  Missi se aur surma o kakul se kya miyan Shamim Qasmi

 • Sabse pehle to arz matla hai

  Sabse pehle to arz matla hai Shamim Qasmi

 • Sayyal tasawwur hai-hai ubalne ki tarah ka_

  Sayyal tasawwur hai-hai ubalne ki tarah ka_ Shamim Qasmi

 • Ye aur baat ke gamle mein ug raha hun main

  Ye aur baat ke gamle mein ug raha hun main Shamim Qasmi