Shams Tabrezi's Photo'

Shams Tabrezi

1957 | Panchkula, India

bahut kam bolnā ab kar diyā hai

ka.ī mauqoñ pe ġhussa bhī piyā hai

bahut kam bolna ab kar diya hai

kai mauqon pe ghussa bhi piya hai