Umar Farhat's Photo'

Umar Farhat

1986 | Jammu, India