Urooj Qadri's Photo'

Urooj Qadri

Rampur, India

Books by Urooj Qadri

3

Auliya Allah

1973

Samt-e-Safar

1971

Tohfa-e-Zindan

1978

Compiled by Urooj Qadri

204

Zindagi

Shumara Number-005

1976

Zindagi Jild 40 Shumara 2

Shumara Number-002

1968

Zindagi Rampur Jild 15 Shumara 1

Shumara Number-001

1955

Zindagi Rampur Jild 15 Shumara 2-3 Oct-1955

Shumara Number-002,003

1955

Zindagi Rampur Jild 46 Shumara 1

Shumara Number-001

1971

Zindagi Rampur Jild 46 Shumara 2

Shumara Number-002

1971

Zindagi Rampur Jild 48 Shumara 3

Shumara Number-003

1972

Zindagi Rampur Jild 51 Shumara 4

Shumara Number-004

1973

Zindagi,Jild-61,Shumara-1,Jul-1978

Shumara Number-001

1978

Zindgi jild 53 Shumara 5 Nov 1974

Shumara Number-005

1974