Viral Desai's Photo'

Viral Desai

1993 | Ahmedabad, India

udāsī kar rahī hai raqs-e-hijrat

hamesha ke liye vo rahā hai

udasi kar rahi hai raqs-e-hijrat

hamesha ke liye wo ja raha hai