Zakir Khan Zakir's Photo'

Zakir Khan Zakir

1975 | Mumbai, India