Aasim Shahnawaz Shibli's Photo'

Aasim Shahnawaz Shibli

1962 | Kolkata, India

Poet and writer, known for his critical work on childrens’ literature

Poet and writer, known for his critical work on childrens’ literature

E-Books by Aasim Shahnawaz Shibli1

Maghribi Bengal Aur Bachchon Ka Urdu Adab

1994

E-Books on Aasim Shahnawaz Shibli3

Idris Sonseharvi Aur Sohail Ke Idariye

2008

Khwab Khwab Zindagi

1990

Zaad-e-Safar

1990