Ambar Bahraichi's Photo'

Ambar Bahraichi

Lucknow, India

Well-known Sanskrit scholar, Sahitya Academy award winner.

Well-known Sanskrit scholar, Sahitya Academy award winner.

Books by Ambar Bahraichi

12

Anand Vardhan Aur Unki Sheriyat

2007

Doob

1990

Gumnam Jazeeron Ki Tamkanat

2006

Khali Seepiyon Ka Iztirab

2000

Maha Bhinishkarman

1987

Malang Malhar

2013

Roop Anoop

2010

Roop Anoop

2010

Sanskirit Botiqa

Chand Jihat

2003

Sanskirt Shayari

2009

Sanskrit Bootiqa : Chand Jihaat

2003

Sanskrit Sheriyat

1999