Ibraheem Hosh's Photo'

Ibraheem Hosh

1918 - 1988 | Kolkata, India