Kahkashan Tabassum's Photo'

Kahkashan Tabassum

1960