Khursheed Akbar's Photo'

Khursheed Akbar

1959 | Patna, India

Post Modern Urdu Poet known for Libertanian radical views.

Post Modern Urdu Poet known for Libertanian radical views.

E-Books by Khursheed Akbar5

Aasma Pasar Aye

2016

Badan Kashtee Bhanvar Khwahish

2002

Falak Pahloo Mein

2008

Samundar Khilaf Rahta Hai

1994

Zameen Aasman Se Aage

2010

E-Books on Khursheed Akbar3

Aamad

Shumara Number-011,015

2016

Aamad

Shumara Number-005

2013

Aamad

Shumara Number-009,010

2015

MAGAZINES 8

Aamad

Syed Ehtisham Hussain Number: Shumara Number: 002

2013

Aamad

Nijaat Pasandi Par Khususi Mutala: Shumara Number-003

2013

Aamad

Shumara Number: 006

2014

Aamad

Shumara Number-002

2012

Aamad

Shumara Number-004

2012

Aamad

Shumara Number: 004

2013

Aamad

Shumara Number-007,008

2014

Aamad

Goshe: Ibn-e-Safi, Wahab Ashrafi: Shumara Number-001

2012