Komal Joya's Photo'

Komal Joya

1983 | Khanewal, Pakistan

Profile of Komal Joya

Real Name : Shaziya Ali

Born : 09 Nov 1983 | Kabirwala, Punjab

Tagged Under