Maaham Shah's Photo'

Maaham Shah

1997 | Karachi, Pakistan