Shahid Kabir's Photo'

Shahid Kabir

1932 - 2001 | Mumbai, India